Kaffe Karlsson

Kaffe Karlsson består av kaffe, lösvispad grädde, Baileys och är en variant på Irish coffee. En Kaffe Karlsson garneras med fördel av något chokladigt.

1